PHÒNG NGHỈ

Ping Hanoi Hotel Executive Double

EXECUTIVE – DBL PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 1.100.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hanoi Hotel Executive Double

DELUXE– DBL PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 24m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Executive Twin Park View

EXECUTIVE-TWN PARK VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá: 1.100.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Deluxe Double Room

DELUXE – DBL VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 25m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Deluxe Twin Room

DELUXE – TWN VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Deluxe Double Village View Room

DELUXE – DBL VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 25m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Deluxe Twin Small Window Room

DELUXE – TWN S WINDOW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Ping Hotel Deluxe Twin Coffee View Room

DELUXE-TWN COFFEE VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
gsd_9347

SUP-TRIPLE VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 1 Lớn 1.8x2m + 1 Nhỏ
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 1.050.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
sup-twn

SUPERIOR – TWN VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 1 Lớn 1.8x2m + 1 Nhỏ
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 800.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
gsd_9339

SUPERIOR– DBL

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 23m²
 • Giá: 800.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
gsd_9351

SUPERIOR-TRIP-S-WINDOW

 • Giường ngủ: 01 Giường 1.8x2m, 01 Giường 1.2x2m
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 1200.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
gsd_9310_1

DELUXE– TWN PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 25m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
gsd_9324

DELUXE – DBL PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá: 1.000.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Phòng tiêu chuẩn cửa sổ nhìn khu dân cư

STD – SGL VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường nhỡ 1.4x2m
 • Tối đa: 1 Người lớn
 • Diện tích: 11m²
 • Giá: 500.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
Phòng đôi hạng sang ban công lớn nhìn công viên

PREMIUM – DBL PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 32m²
 • Giá: 1.200.000 VNĐ
 • VAT: Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
0904 77 14 26