Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 20A – tòa nhà PVI, số 1 đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy.

Điện thoại: (84-24) 3833 5501~05/ máy lẻ 8128, 8129, 8130

Fax: (84-24) 38336621

Email: vnm@mofa.gov.tw

 

Văn phòng Kinh tế Văn hoá Đài Bắc tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 336 Nguyễn Tri Phương, phường 4, tp. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84-28) 3834 9160 ~ 65

Fax: (84-28) 3834 9166

Email: tecohcmc@mofa.gov.tw

あなたのホテルを探す

方向 到着方法