Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý, quý khách vui lòng liên hệ với Khách sạn Ping Hotel Mỹ đình theo số điện thoại: 0904 77 14 26
hoặc gửi yêu cầu đến hộp thư contact@pinghotel.vn để Khách sạn Ping Hotel Mỹ đình hỗ trợ Quý khách một cách nhanh nhất có thể.

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?