PREMIUM– DOUBLE PARK VIEW

PREMIUM– DOUBLE PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 32m²
 • Giá:1,200,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
STD – SINGLE VILLAGE VIEW

STD – SINGLE VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường nhỡ 1.4x2m
 • Tối đa: 1 Người lớn
 • Diện tích: 11m²
 • Giá:500,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE– DOUBLE PARK VIEW

DELUXE– DOUBLE PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE– TWIN PARK VIEW

DELUXE– TWIN PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 25m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
SUPERIOR-TRIPLE VILLAGE VIEW

SUPERIOR-TRIPLE VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 + 1.8x2m, 01 + 1.2x2m
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:1,200,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
SUPERIOR– DOUBLE

SUPERIOR– DOUBLE

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 23m²
 • Giá:800,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
SUPERIOR – TWIN VILLAGE VIEW

SUPERIOR – TWIN VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 1 Lớn 1.8x2m + 1 Nhỏ
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:800,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
SUP-TRIPLE VILLAGE VIEW

SUP-TRIPLE VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 1 Lớn 1.8x2m + 1 Nhỏ
 • Tối đa: 3 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:1,050,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE-TWIN COFFEE VIEW

DELUXE-TWIN COFFEE VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE–TWIN S WINDOW

DELUXE–TWIN S WINDOW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE–TWIN VILLAGE VIEW

DELUXE–TWIN VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE - DOUBLE VILLAGE VIEW

DELUXE - DOUBLE VILLAGE VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 25m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
EXECUTIVE-TWIN PARK VIEW

EXECUTIVE-TWIN PARK VIEW

 • Giường ngủ: 02 Giường đơn 1.2x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn + 1 trẻ em
 • Diện tích: 28m²
 • Giá:1,100,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
DELUXE–DOUBLE PARK VIEW

DELUXE–DOUBLE PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 24m²
 • Giá:1,000,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet
EXECUTIVE–DOUBLE PARK VIEW

EXECUTIVE–DOUBLE PARK VIEW

 • Giường ngủ: 01 Giường lớn 1.8x2m
 • Tối đa: 2 Người lớn
 • Diện tích: 26m²
 • Giá:1,100,000đ
 • VAT:Đã bao gồm
 • Bữa sáng bao gồm: Buffet