Đại Sứ Quán Ba Lan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 Chùa Một Cột, Ba Đình, Hà Nôi, Việt Nam

Điện thoại: 84 24 384 520 27

Fax: 84 24 382 369 14

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?