Đại Sứ Quán Canada tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 31 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84(24) 3734 5000

Fax: +84(24) 3734 5049

Email:

 

Tổng Lãnh Sự Quán Canada tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Metropolitan 235 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 (28) 3827 9899

Fax: +84 (28) 3827 9935

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?