Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil

Địa chỉ: SHIS QI 09 Conj. 10 Casa 1 – Lago Sul, Brasília/DF CEP:71625-100, BRASIL.

Điện thoại: + 55 61 3364 5876 / 3364 0675;

Fax: +55 61 3364 5836

Email: