Đại Sứ Quán Việt Nam tại Brunei

Địa chỉ: Đường Telanai, Bandar Seri Begawan, Brunei

Điện thoại: (00-673) ​2651580

Fax: (00-673) ​2651574

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?