Đại Sứ Quán Việt Nam tại Cairo, Ai Cập

Địa chỉ: 47 Ahmed Heshmat Street, Zamalek, Cairo

Điện thoại: + 202-27364327

Fax: + 202-27366091

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?