Đại sứ quán Việt Nam tại Chile

Địa chỉ: Eliodoro Yáñez 2897, Providencia, Santiago de Chile

Điện thoại: (56 2) 2316 1568

Fax: Email: [email protected]

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?