Đại Sứ Quán Việt Nam tại Vienna, Áo

Địa chỉ: Felix Mottl-Str. 20A-1190 Vienna.

Điện thoại: +43-1-3680755 /+43-1-3680755/21

Fax: +43-1-3680754

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?