Đại Sứ Quán Đông Timor tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024-62782972

Fax: 024-62782973

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?