Đại Sứ Quán Israel tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 10 - Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm, Hà Nội Việt Nam

Điện thoại: 8424 3718 7500

Fax: 8424 3843 5760

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?