Đại Sứ Quán Lào tại Hà Nội

Địa chỉ: Số 40 đường Quang Trung, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024-39424576

Fax: 024-38228414/39422271

Email:

 

Tổng Lãnh Sự Quán Lào tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 93 phố Pasteur, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-38297667

Fax: 028-38299272

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?