Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ: Số 7 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84-24-3850-5000

Fax: Cập nhật

Email:

 

Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 4, Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84-28-3520-4200

Fax: Cập nhật

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?