Đại Sứ Quán Nga tại Việt Nam

Địa chỉ: 191 Đê la Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 383-369-91, (+84 24) 383-369-92

Fax: [email protected]

Email:

 

Phòng lãnh sự Đại Sứ Quán Nga

Địa chỉ: 191 Đê la Thành, Láng Thượng, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 383-369-96

Fax: (+84 24) 383-369-96

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?