Đại Sứ Quán Palestine tại Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 201, E4B Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội

Điện thoại: 84 24 38524013

Fax: 84 24 35739149

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?