Đại Sứ Quán Venezuela tại Việt Nam

Địa chỉ: Trích Sài, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 3759 2788

Fax: 024-37592728

Email:

 

Tìm khách sạn của bạn

Hướng đi Làm thế nào để đến nơi?